English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU216.2.
Jelzet: BMU 216/1-2.
Településnév: Égerszög
Megye: Abaúj-Torna m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Égerszög határának rendezés utáni állását előtüntető térképe
Készítette: Varga Ferenc mérnök
Dátum: 1875.
Méretarány: 100 bécsi öl = 66 mm
Méret: 1. 196x114 cm
2. 190x 94 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.