English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU212.
Jelzet: BMU 212.
Településnév: Egerfarmos
Megye: Borsod m. – He.
Térkép címe: Remenyik Imre és neje Balzó Borbála egerfarmosi birtokaik
Készítette: Csór Gáspár mérnök
Dátum: 1878.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 74x55 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.