English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU203.
Jelzet: BMU 203.
Településnév: Dövény
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Dövény községe tagosított határának térképe
Készítette: Butykay József mérnök
Dátum: 1871.
Méretarány: 100 bécsi öl = 36 mm
Méret: 110x77 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.