English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU196.
Jelzet: BMU 196.
Településnév: Domaháza
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: cím n. ( Domaháza határának térképe )
Készítette: szerző n.
Dátum: év n. ( 1880-as évek )
Méretarány: 100 bécsi öl = 32 mm
Méret: 140x92 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.