English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU189.
Jelzet: BMU 189.
Településnév: Perkupa
Megye: Abaúj-Torna m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Dobódél szabályozási és elkülönítési tervképe
Készítette: Varga Ferenc mérnök
Dátum: 1875.
Méretarány: 100 bécsi öl = 66 mm
Méret: 107x88 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.