English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU188.
Jelzet: BMU 188.
Településnév: Perkupa
Megye: Abaúj-Torna m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Dobódél község határának rendezés előtti állását előadó térképe a catasztrális mérés után
Készítette: szerző n.
Dátum: év n. ( XIX. sz. II. fele )
Méretarány: 100 bécsi öl = 66 mm
Méret: 116x89
Másolat. Varga Ferenc mérnök 1875.

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.