English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU182.
Jelzet: BMU 182.
Településnév: Dédestapolcsány
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Dédes falu határának tagosítás előtti térképe
Készítette: Kalas Béni mérnök
Dátum: 1859.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 126x76 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.