English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU181.
Jelzet: BMU 181.
Településnév: Putnok
Megye: Gömör és Kis-Hont m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Dienesfalusi szőlők térképe
Készítette: Putnoky Gyula mérnök
Dátum: 1867.
Méretarány: 100 bécsi öl = 53 mm
Méret: 89x68 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.