English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU173.
Jelzet: BMU 173.
Településnév: Szögliget
Megye: Abaúj-Torna m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Derenk község új birtokállapotját előtüntető tervrajza
Készítette: Sziklay Béla mérnök
Dátum: 1872.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 71x55 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.