English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU171.
Jelzet: BMU 171.
Településnév: Debréte
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Debréte helység terves térképe
Készítette: Mester Antal mérnök
Dátum: év n. ( 1865 )
Méretarány: 100 bécsi öl = 36 mm
Méret: 90x66 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.