English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU168.b.
Jelzet: BMU 168/a–b.
Településnév: Damak
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Damak helység jelen állapoti térképe
Készítette: Mester Antal mérnök
Dátum: év n. ( 1872 )
Méretarány: 100 bécsi öl = 36 mm
Méret: a ) 74x61 cm
b ) 83x6 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.