English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU166.
Jelzet: BMU 166.
Településnév: Domaháza
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Csobánkó puszta határának tagosítás utáni állapotát előtüntető térképe
Készítette: Jaczkó Pál mérnök
Dátum: 1895.
Méretarány: 100 bécsi öl = 66 mm
Méret: 96x68 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.