English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU161.
Jelzet: BMU 161.
Településnév: Csobád
Megye: Abaúj-Torna m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Csobád helysége határának összesítés előtti állapotjának térképe
Készítette: szerző n.
Dátum: 1854.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 112x62 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.