English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU160.
Jelzet: BMU 160.
Településnév: Hódoscsépány
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Csépány helység határának rendezési térképe 1864-ik évi kiosztás szerint
Készítette: Kodolányi Pál mérnök
Dátum: 1864.
Méretarány: 100 bécsi öl = 53 mm
Méret: 136x66 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.