English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU154.
Jelzet: BMU 154.
Településnév: Csenyéte
Megye: Abaúj-Torna m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Csenyéthe helysége határának elkülönzési tervet mutató térképe
Készítette: Szakady Adolf mérnök
Dátum: 1869.
Méretarány: 100 bécsi öl = 36 mm
Méret: 148x58 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.