English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU153.1.
Jelzet: BMU 153/1–2.
Településnév: Csenyéte
Megye: Abaúj-Torna m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Csenyéthe helysége határának rendbeszedés előtti térképe
Készítette: Szakady Adolf mérnök
Dátum: 1865.
Méretarány: 100 bécsi öl = 36 mm
Méret: 1. 76x61 cm
2. 146x59 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.