English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU149.
Jelzet: BMU 149.
Településnév: Csernely
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Csernely helység határának ( tagosítás előtti ) térképe
Készítette: Kodolányi Pál mérnök
Dátum: 1859.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 98x71 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.