English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU148.
Jelzet: BMU 148.
Településnév: Csernely
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Planum terreni possessionis Csernely
Készítette: Raksányi Imre geometra
Dátum: 1783.
Méretarány: 600 bécsi öl = 142 mm
Méret: 98x57 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.