English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU146.
Jelzet: BMU 146.
Településnév: Mezőcsát
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: A Mezőcsáthi sziget és kavicsos térképe
Készítette: Csáthi Szabó Miksa mérnök
Dátum: 1865.
Méretarány: 100 bécsi öl = 72 mm
Méret: 66x52 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.