English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU144.
Jelzet: BMU 144.
Településnév: Mezőcsát
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: A Mezőcsáthi nemesi félhatárhoz tartozó némely birtokrészek térképe
Készítette: Czakó Lajos mérnök
Dátum: 1859.
Méretarány: 100 bécsi öl = 36 mm
Méret: 94x56 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.