English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT168.3.
Jelzet: BmT 168/3.
Településnév: Izsófalva
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: D. Horvát helysége belső fundusainak és szöllöinek rajzolattya
Készítette: szerző n.
Dátum: 1818.
Méretarány: méretarány n.
Méret: 52x67 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.