English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT99.2.
Jelzet: BmT 99/2.
Településnév: Nekézseny
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: cím n. ( Nekézseny )
Készítette: Schuberth Ingenieur, Tomtsányi Ádám Revisions Geometra
Dátum: 1789.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 53x40 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.