English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT98.2.
Jelzet: BmT 98/2.
Településnév: Nagyvisnyó
Megye: Borsod m. – He.
Térkép címe: A Visnyai erdőnek Szepessi Jósef, Szepessi Sámuelné, Kisszely Péter urak közt történt osztály alkalmával készült mappája
Készítette: Losonzi József Borsod vármegye mérnöke
Dátum: 1806.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 124x41 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.