English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT96.1.
Jelzet: BmT 96/1.
Településnév: Tardona
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: cím n. ( Tardona )
Készítette: Obell Gräflicher und Comitats Ingenieur
Dátum: 1789.
Méretarány: méretarány n.
Méret: 116x88 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.