English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT93.
Jelzet: BmT 93.
Településnév: Járdánháza
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Borsod vármegyében fekvő Járdánháza hellységének föld képe
Készítette: szerző n.
Dátum: 1816.
Méretarány: 600 bécsi öl = 155 mm
Méret: 51x71 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.