English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT92.4.
Jelzet: BmT. 92/4.
Településnév: Hejőbába, Sajószöged
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: cím n. ( Bába, Szöged )
Készítette: szerző n.
Dátum: év n. ( XIX. sz. eleje )
Méretarány: 200 bécsi öl = 26 mm
Méret: 82x60 cm
szabálytalan alakú

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.