English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT9.
Jelzet: BmT 9.
Településnév: Aszaló, Szikszó
Megye: Abaúj-Torna m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Az Aszalói és Szikszói határok közt villongoba levő résznek rajzolattya.
Készítette: Losonczy József, Borsod vármegyének indsinőrje
Dátum: 1821.
Méretarány: 100 bécsi öl = 16 mm
Méret: 75x54 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.