English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT89.
Jelzet: BmT 89.
Településnév: Ózd, Hódoscsépány
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: cím n. ( Csépányi erdők )
Készítette: Tomtsányi Ádám
Dátum: év n. ( XVIII. sz vége )
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 144x84 cm
szabálytalan alakú

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.