English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT86.3.
Jelzet: BmT 86/3.
Településnév: Bánhorváti
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Mappa teritorii Bánfalva
Készítette: szerző n.
Dátum: év n. ( XIX. sz. eleje )
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 104X58 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.