English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT85.2.
Jelzet: BmT 85/2.
Településnév: Varbó
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Mappa territorii Varbó
Készítette: szerző n.
Dátum: év n. ( XVIII. sz vége )
Méretarány: 600 bécsi öl = 79 mm
Méret: 53x81 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.