English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT83.2.
Jelzet: BmT 83/2.
Településnév: Kazincbarcika
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: cím n. ( Kazincz )
Készítette: Spiegel Operations Ingenieur
Dátum: 1789.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 130x60 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.