English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT83.1.
Jelzet: BmT 83/1.
Településnév: Sajóivánka
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Mappula praedii proportionaliter inter dominos terrestres divisi
Készítette: Jánky Péter jur. per regnum Hungariae geometra
Dátum: 1775.
Méretarány: 500 bécsi öl = 130 mm
Méret: 68x51
Másolat. Schuller József ( de Raad ) 1789.

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.