English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT80.
Jelzet: BmT 80.
Településnév: Mónosbél
Megye: Borsod m. – He.
Térkép címe: Mappa terreni praedii Monosbeliensis ejusque in quatuor partes aequalis divisio juxta sequentem specificationem
Készítette: Tomtsányi Ádám Revisions Ingenieur
Dátum: 1788.
Méretarány: 700 bécsi öl = 184 mm
Méret: 104x74 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.