English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT79.II.
Jelzet: BmT 79.
Településnév: Csernely, Felsőnyárád
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: I. Praedium Horso, II. Praedium Alsó et Felső Tövisses
Készítette: De Fremuth Ingenieur
Dátum: 1790
Méretarány: 100 bécsi öl = 30 mm
Méret: 30x75 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.