English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT77.1.
Jelzet: BmT 77/1.
Településnév: Arló
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Mappa geometrica exhibens planum sylvarum Gyepes in terreno Nagy Arloviensi jacentium…
Készítette: Algöver János regni Hungariae jur. geometra
Dátum: 1799.
Méretarány: 500 bécsi öl = 130 mm
Méret: 102x41 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.