English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT75.
Jelzet: BmT 75.
Településnév: Dédestapolcsány
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Mappa possessionis Dédes… occasione urbarialis regulationis elaborata
Készítette: szerző n.
Dátum: 1771.
Méretarány: méretarány n.
Méret: 101x79 cm
mindkét oldalon ragasztott toldalékkal

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.