English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT70.2.
Jelzet: BmT 70/2.
Településnév: Uppony
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Saxa Upponyiensia a parte pascui a silva noviter rescissi
Készítette: Tomtsányi A.
Dátum: év n. ( XVIII. sz. vége )
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 38x28 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.