English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT65.2.
Jelzet: BmT 65/2.
Településnév: Sajókápolna
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Mappa teritorii Kápolna
Készítette: szerző n.
Dátum: év n. ( XIX. sz. eleje )
Méretarány: méretarány n.
Méret: 42x53 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.