English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT62.2.
Jelzet: BmT 62/2.
Településnév: Nagybarca
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Mappa terreni possessionis Nagy-Barcza…
Készítette: Losonczi János regius geometra
Dátum: 1787.
Méretarány: méretarány n.
Méret: 51x97 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.