English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT57.2.
Jelzet: BmT 57/2.
Településnév: Miskolc, Kistokaj környéke
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: cím n. ( Kistokaj környéke )
Készítette: Losonczi József
Dátum: év n. ( XVIII. sz. vége )
Méretarány: 200 bécsi öl = 26 mm
Méret: 80x50 cm


A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.