English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT56.2.
Jelzet: BmT 56/2.
Településnév: Sajóivánka, Vadna
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Copia delineationis sylvarum possessionum Ivanka et Alsó Vadna cum adnexis sibi agris, hortis, vineis pascuisque...
Készítette: Szihalszky Imre
Dátum: 1790.
Méretarány: méretarány n.
Méret: 45x52 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.