English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT219.
Jelzet: BmT 219.
Településnév: Hajdúdorog
Megye: Hajdú m. – HB
Térkép címe: Csesz Árka ( Dorog község határrészének felmérési vázlata )
Készítette: szerző n.
Dátum: év n. ( XIX. sz. közepe )
Méretarány: méretarány n.
Méret: 86x53 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.