English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT214.
Jelzet: BmT 214.
Településnév: Arló
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Mappa portionis possessionariae Arlóiensis comitatui Borsodiensi ingremiatae … faciem remonstrans
Készítette: Kiszely János ( de Benedekfalva )
Dátum: 1823.
Méretarány: 500 bécsi öl = 176 mm ( külterület )
300 bécsi öl = 190 mm ( belterület )
Méret: 84x61 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.