English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT213.
Jelzet: BmT 213.
Településnév: Arló
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Mappa geometrica exhibens planum sylvae Gyenes in tereno Nagy Arloviensi jacentis…
Készítette: Algöver János geometra
Dátum: 1800.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 102x42 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.