English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT205.
Jelzet: BmT 205.
Településnév: Eger és Mezőkövesd környéke
Megye: Heves, Borsod m. – He., B.-A.-Z.
Térkép címe: cím n. ( Eger és Mezőkövesd környéke helységeinek légvonalbeli távolság-bemérése
Készítette: szerző n.
Dátum: év n. ( XVIII. sz. vége )
Méretarány: 7000 bécsi öl = 228 mm
Méret: 73x53 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.