English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT196.1.
Jelzet: BmT 196/1.
Településnév: Sajósenye
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Senye pszta térképe
Készítette: Csesznok István meg hitelezett mérnök
Dátum: 1838.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 72x40 cm
Másolat

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.