English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT190.
Jelzet: BmT 190.
Településnév: Szendrő
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Szendrő városa határának és az Csehi, Garadnai, Ivánkai, Szent Miklósi, Hajnátsói, Puszta Kazinczi pusztáknak rajzolattya
Készítette: szerző n.
Dátum: 1816.
Méretarány: 200 bécsi öl = 26 mm
Méret: 83x59 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.