English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT187.5.
Jelzet: BmT 187/5.
Településnév: Irota
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Mappa terreni possessionis Irota
Készítette: De Zsarno Péter úr. regni Hungariae geometra
Dátum: 1800.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 61x60 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.