English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT186.
Jelzet: BmT 186.
Településnév: Sajókaza
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Copia delineationis geometricae praedii Kaczla
Készítette: szerző n.
Dátum: év n. ( XVIII. sz. vége )
Méretarány: 300 bécsi öl = 163 mm
Méret: 115x51 cm
Másolat. Szihalszki Imre jur. geometra

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.