English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT184.1.
Jelzet: 184/1.
Településnév: Martonyi
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Brouillon vom Dorf Martonyi in Borsoder Comitat…
Készítette: Von Hauert János György Operations Ingenieur in Borsoder Comitat
Dátum: 1785.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 81x85 cm
szabálytalan alakú

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.